พลาสวูด plastwood นำมาตัด ขึ้นรูป ฉลุลาย

พลาสวู้ด(Plastwood)พลาสวูด คือเป็นแผ่นพีวีซีโฟมมีลักษณะผิวเรียบมีสีขาว ขนาดเท่ากับไม้อัดโดยมากจะมีขนาด122x244 cmความแข็งของแผ่นพลาสวู๊ดจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นพลาสวูดจำแนกเป็นหลายกลุ่มตามความหนาแน่นซึ่งถูกนำไปใช้งานได้หลากหลายอย่างตามความเหมาะสม plaswoodราคาจะไม่เท่ากันมีทั้งแบบงานภายในและงานภายนอก บ้างก็นำมาทำเป็นพลาสวูดฉลุลาย

0 Response to "พลาสวูด plastwood นำมาตัด ขึ้นรูป ฉลุลาย"

แสดงความคิดเห็น